یار جانی من

دلا یاران سه قسمند گر بدانی
زبانی اند و نانی اند  و  جانی

به نانی نان بده از  در برانش
محبت کن به  یاران    زبانی

ولیکن یار جانی    را نگهدار
به جانش جان بده ار می توانی

 

دلم اندازه همه دنیا گرفته رفیقِ جانم. گرفته...

*سر فرصت و حوصله ماجرا رو باز میکنم. نوشتم تا بمونه به یادگار.

 

/ 7 نظر / 30 بازدید
اچی

میدونی چقدر عزیزی برام میدونی چقدر سخت بود دلم میخواس اوت لحظه تموم نمیشد

نوبر

دل منم گرفت

آرسی

:(

یکی از اهالی

واسه کی؟ واسه چی؟ خب من از همه جا بی خبرم ولی دلم گرفت[ناراحت]

رضوان

الهی که هیچوقت دلت گرفته و غصه دار نباسه عزیزم

مرضیه

قربونت دل مهربونت بشم خدا نکنه بگیره[قلب]

اچی

بیا دوباره شاد شاد بنویس