همیشه سعی کردم شادی حرف اول تو زندگی من باشه

همیشه بهترین راه برام انتخاب آرامش بوده

آرامش زندگیم بهم خورده، مشکلاتی جلو روم قرار گرفته که مجبورم ازین جا و هرجای دیگه ای که ردی از دنیای مجازی برام داره خارج بشم. امیدوارم بتونم از پسشون بربیام.

همیشه بخشیدم اما اینبار نمیبخشم.

ممنونم که همراهم بودین و شرمنده که نگرانم شدین

مراقب خودتون و دلای پاکتون باشین

/ 0 نظر / 13 بازدید