ذهن آشفته من

درگیرم و عصبی و تا حدی آشفته. تو محل کارم دچار یه سری مشکل شدم و اتفاقاتی که پیشبینی نمیکردم ظرف چند روز پشت هم افتاده تا آرامش کاریم رو بهم بزنه. هرچقدر هم بگه بزارشون کنار و این حرفها تعارفه. افتادم تو یه پروسه تصمیم گیری. آره این نیز بگذرد اما چه جوریشم مهمه.

تعطیلی خوبی بود. کلا واسه آدمهای شاغل تعطیلی وسط هفته یه فرصت بی نظیره. هفته میشکنه کلا نیشخند

یکی از دوستام دیشب زایمان کرد اونم طبیعی. خیلی براش خوشحالم خیلی زیاد ازینکه از پسش براومد و تونست طبیعی زایمان کنه.

مراقب خودتون و دلای پاکتون باشین

/ 4 نظر / 22 بازدید
اچی

[بغل]این نیز بگذرد نگران نباش امیدوارم به بهترین شکل حل بشه

nobar

narahat shodam . ishslal be bhetarin shekl hal she good for your friend [قلب]

nobar

narahat shodam . ishslal be bhetarin shekl hal she good for your friend [قلب]

خانم سیب

ایشاله خیره عزیزم هیچ کار خدا بی حکمت نیست