روزانه های یک ذهن شاد

درگیرم و عصبی و تا حدی آشفته. تو محل کارم دچار یه سری مشکل شدم و اتفاقاتی که پیشبینی نمیکردم ظرف چند روز پشت هم افتاده تا آرامش کاریم رو بهم بزنه. هرچقدر هم بگه بزارشون کنار و این حرفها تعارفه. افتادم تو یه پروسه تصمیم گیری. آره این نیز بگذرد اما چه جوریشم مهمه.

تعطیلی خوبی بود. کلا واسه آدمهای شاغل تعطیلی وسط هفته یه فرصت بی نظیره. هفته میشکنه کلا نیشخند

یکی از دوستام دیشب زایمان کرد اونم طبیعی. خیلی براش خوشحالم خیلی زیاد ازینکه از پسش براومد و تونست طبیعی زایمان کنه.

مراقب خودتون و دلای پاکتون باشین


برچسب‌ها:
+ تــاریـخ ۱۳٩۳/٧/٢٢ ساعـت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ به قـلـم مرمری نظرات ()